חשבונות מוגבלים – מה זה אומר ואיך יוצאים מזה?

חשבונות מוגבלים בבנק, המשמעות לכך היא שבעליהם הם לקוחות אשר הוטלו הגבלות על פעילותם בחשבון בעקבות בעיות בניהול השוטף של החשבון. לקוח מוגבל יצטרך לשאת בהגבלות שונות, למשל, הוא לא יוכל לבצע העברות של כספים לחשבונות אחרים, להזמין פנקסי שיקים או לשלם באמצעותם, לעיתים אף לא יתאפשר לו להשתמש בכרטיס אשראי. במאמר זה נלמד מה זה אומר חשבונות מוגבלים בבנקים, וננסה לבאר עבורכם את הנושא.
הכרזה על חשבון מוגבל של לקוח בבנק נעשית למעשה על ידי הבנק, וזאת אם הבנק קיבל הוראה לבצע את פעולת שינוי סטטוס החשבון מרשות האכיפה והגבייה (הוצאה לפועל) , וזאת כחלק מהטלת הגבלות על חייבים, או במקרים אחרים בהם במשך שנים עשר חודשים, חזרו באותו חשבון בנק לפחות עשרה שיקים שלא כובדו, עקב חוסר כיסוי.
אילו הגבלות מוטלות על חשבון הבנק והלקוח? נענה על כל השאלות!, מתי קורה שמגבילים חשבון בבנק, מה הן המשמעויות של להיות לקוח מוגבל, מהו ההבדל בין לקוח מוגבל בבנק לבין לקוח מוגבל בנסיבות מחמירות, וכיצד ניתן להסיר את ההגבלה על החשבון.

באילו מקרים בנק ישראל מגדיר חשבונות מוגבלים בבנק?

לפי חוק שיקים ללא כיסוי, תשמ”א 1981, חשבונות בבנק יהפכו להיות חשבונות מוגבלים במידה ובמהלך שנים עשר חודשים חזרו לפחות עשרה שיקים המשויכים לחשבון, זאת בטווח של חמישה עשר ימים לפחות בין שיק לשיק.
לקוחות הרשומים כמורשי חתימה ומיופי כוח בחשבון האמור, יקבלו התראה מהבנק אחרי שיתקבל סירוב של חמישה שיקים, וזאת על מנת שיוכלו לנסות ולמנוע החמרה של המצב ושינוי החשבון לחשבון מוגבל.
את ההודעה יקבלו הלקוחות מהבנק, בתוך חמישה ימי עסקים מהמועד בו חזר השיק החמישי.
לאחר שהשיק העשירי חזר ולא כובד, ישלח הבנק הודעה על הטלת ההגבלה על חשבון הבנק למורשי החתימה ומיופי הכוח המוגדרים בחשבון, ונוסף על כך למפקח על הבנקים.

לקוחות בעלי חשבונות מוגבלים – מהי המשמעות של חשבון מוגבל?

אם ישנו סיכון כלשהוא להטלת הגבלות על חשבון הבנק הפרטי או על חשבון הבנק המשותף עם בן או בת זוג, מומלץ מאוד שאחד מבני הזוג יצא מהחשבון הבעייתי, ויפתח מבעוד מועד חשבון נפרד משלו באותו בנק או בבנק אחר. הפרדת כוחות מסוימת כרשת ביטחון.
במצב בו חשבון אחד הופך לחשבון מוגבל, במקום ששני בני הזוג יסתבכו ויוגדו כלקוחות מוגבלים, יוכל להיות להם מרווח נשימה הודות לחשבון השני, וכן כאשר בן או בת הזוג אינם קשורים בעצם לחשבון הבעייתי ומכאן שלא יוכרזו בעצמם כלקוחות מוגבלים.
הסדרה של חשבון מוגבל לא מסתכם רק בחלק הטכני. חשוב לערוך בדק בית יסודי ולדאוג לכך שהבעיה שיצרה את המצב הכלכלי הבעייתי מלכתחילה, תיפתר. במידה והבנק יטיל הגבלות נוספות על הלקוח, בטווח של שלוש שנים מהמועד בו הוטלה ההגבלה הראשונה על החשבון בבנק, יכול להיות שתהפכו ללקוחות מוגבלים בנסיבות מחמירות, ואת זה אתם ממש לא רוצים.
במצב כזה, ההגבלות עליכם יהיו חמורות באופן משמעותי, ויימשכו קדימה למשך שנתיים לפחות. נוסף על כך, הרבה יותר קשה לפתור הגבלה חמורה ומומלץ שתימנעו ממצב שכזה בכל דרך.

חשבונות בנק מוגבלים בנסיבות מחמירות

חשבונות מוגבלים בנסיבות מחמירות, הם חשבונות שבעליהם הם לקוחות המנהלים לבד או עם שותפים אחרים, יותר מחשבון בנק אחד אשר מוגדר כחשבון מוגבל, או שעל החשבון אותו הם מנהלים יש הגבלה בפעם השנייה ו/או יותר מכך.
חשבון מוגבל חמור יהיה תחת סטטוס זה למשך שנתיים, כאשר במהלך השנתיים הללו, יוטלו על הלקוח כל ההגבלות הסטנדרטיות אשר חלות על לקוחות מוגבלים באופן רגיל, אך במידה וההגבלה הופכת להיות תחת נסיבות מחמירות, ובבעלות הלקוח חשבונות נוספים, הוא יהפוך למוגבל בכל חשבונותיו אליו ולא רק בחשבון אחד בו לא כובדו שיקים. כמו כן, ההגבלות השונות יחולו גם על חשבונות בהם הוא שותף, או בחשבונות בהם הוא מוגדר כמיופה כוח.
אם לקוח מוגבל חמור הוא בעלי חשבון בנק שאינו מוגדר כמוגבל יחד עם שותפים נוספים בחשבון – השותפים בחשבון יהפכו גם בעצמם ללקוחות מוגבלים בגלל אותו חשבון המשותף, אבל בניגוד ללקוח ממנו החלה הבעיה, השותפים האחרים בחשבון יוכלו לפתוח לעצמם חשבונות בנק רגילים נוספים, ללא שום הגבלות. כמו כן, השותפים בחשון יוכלו להוציא את הלקוח המוגבל מחלקו הניהולי בחשבון המשותף, ועל ידי כך להשתחרר מההגבלה החמורה שהוטלה על החשבון.
סעיף 3ג לחוק שיקים ללא כיסוי קובע שלקוח מוגבל בנסיבות מחמירות הוא לקוח שחשבון הבנק שלו שונה לחשבון מוגבל, ובמהלך התקופה בה החשבון היה מוגבל, חשבון נוסף של אותו לקוח הפך גם הוא לחשבון מוגבל.
אפשרות נוספת בה הופך חשבון בנק לחשבון מוגבל בנסיבות מחמירות, היא במקרה והחשבון הוכרז בעבר כמוגבל ועתה, הופך למוגבל פעם נוספת, במשך תקופה של שלוש שנים מיום ביטול ההגבלה הקודמת שהוחלה על החשבון.
המשמעות העיקרית של הגבלת חשבון בנסיבות מחמירות, היא שכל חשבונות הבנק שיש בהם שיקים, אשר רשומים בשם הלקוח הבעייתי, יוגבלו כולם ללא יוצא מן הכלל. בעיה נוספת היא שיוגבלו גם חשבונות אותם מנהל הלקוח עם אנשים אחרים, וכן חשבונות בהם הלקוח רשום כמיופה כוח.
המאמר נכתב ע”י “מוגבלים”

להרשמה ללימודי משפטים וקבלת הצעת מחיר השאירו פרטים כאן

גלילה לראש העמוד
דילוג לתוכן